VAJEN DARALTMA

DANIŞMA FORMU

Doğuma bağlı olarak ya da gelişimsel olarak vajina genişliğinin aşırı artması cinsel ilişki sırasında bir sorun haline gelebilir. Özellikle doğum sırasında oluşan ve onarılmayan yırtıklar bu durumu daha da ağırlaştırır. Vajina genişliğini azaltan, daraltıcı bir ameliyat uygulanması halinde bu problem ortadan kaldırılabilir.

Genel anestezi altında yapılabilen bu işlemde, boydan boya vajina çapını azaltacak şekilde doku çıkarılarak dikilir. Dikişlerin alınması gerekmez. İki hafta kadar hijyene dikkat etmek gerekir. Operasyon bölgesi antiseptik banyolarla yıkanmalıdır.

İşlem öncesinde muayene yapılır. Ne kadar bir daraltma gerekeceği konusunda değerlendirmeyi takiben, bölge lokal anestezi altında uyuşturularak ya da genel anestezi yapılarak işleme başlanır. Boydan boya vajina daraltılması için, gerekli doku çıkarılır ve kendiliğinden eriyen dikişler kullanılarak bu alan kapatılır.

YÖNTEME AİT RİSKLER

Karşılaşılabilecek komplikasyonlar şunlardır.

• Kanama: Erken dönemde hijyene dikkat edilmemesine bağlı enfeksiyon ya da erken bir travma olması durumunda bölgede bir kanama olması mümkündür. Genellikle basit pansumanlarla durabilecek boyutlardadır. Nadiren ikinci bir cerrahi girişimi gerektirir.

• Enfeksiyon: Hijyene dikkat edilmemesi, erken cinsel ilişkiye girilmesi durumunda bölgede antibiyotik kullanılması gerektirecek ve pansuman yapılmasına yol açacak enfeksiyonlar gelişebilir.

• Yara ayrışması: Dikişlerin aşırı gerilmesine bağlı olarak yara ayrışması söz konusu olabilir. Bunlar genellikle pansumanlarla kapanabilecek boyutlardadır. Nadiren yeniden dikiş atılması gerekebilir.

• Aşırı darlık: Planlama sırasında gerektiğinden fazla miktarda doku çıkarılacak olursa aşırı darlık bir cinsel ilişkiye engel olabilecek boyutlarda olabilir.