HAKKINDA

İsim : Ruhi

Soy İsim : Çankayalı

Doğum Tarihi : 25.03.1959

Doğum Yeri : Kuyucak-Aydın-TÜRKİYE

Branş ve ilgilenilen alan : Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi.

Medeni Durum : Evli

İş Tecrübesi : 4 yıl Pratisyen hekimlik, 6 yıl Ege Üniversitesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde Asistanlık, 22 yıl muayenehane Hekimliği (bu süre içerisinde 2 yıl SSK Tepecik Hastanesinde Uzman Hekimlik, 7 yıl Estetik Güzellik Merkezi işletmesi).

Üye Olunan Dernekler : Türk Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, Türk Estetik Cerrahi Derneği.

YAYINLAR YURTİÇİ YAYIN

-Akın Y, Songür E, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Çankayalı R, Alper M: Fasiyel paralizide temporal kas transpozisyonu ile reanimasyon. Ege Tıp Dergisi 29(3):524-527, 1990

-Vaka takdimi (A Fish spear Injury in the face – Case report) Songür E, Çankayalı R, Ülgen Ö. Medicina Hekagone 6 (58): 37,1989.

-Akın Y, Yoleri L, Çankayalı R: Bilateral Oro-okuler Yarık olgusu. E.Ü.T.F. Dergisi 28, Sayı:1 1989.

YURTDIŞI YAYIN

-Ülgen Ö, Gençosmanoğlu R, Çankayalı R, Taşdemir G, Mutluer S, Songür E: The effects of fronto-parieto-squamosal suture fusion on cranial growth: an experimental study. J Craniofacial Surgery 7(2):122-129, 1996.

-Alper m, Totan S, Cankayali R, Songur E: Maxillofacial spear gun accident: report of two cases. J Oral Maxillofac Surg. 1997 Jan;55(1):94-7.

-Alper M, Totan S, Cankayali R, Songür E: Gunshot wounds of the face in attempted suicide patients. J Oral Maxillofac Surg. 1998 Aug;56(8):930-3.

-Ozek C, Cankayalı R, Bilkay U, Güner U, Songür E, Akın Y, Çağdaş A: Marjolin’s Ulcers Arising in Burn Scars. J Burn Care & Reh 22 (6): 384-89,2001.

-Ozek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Guner U, Tokat C, Songür E, Akın Y, Çağdaş A: A case of total nasal agenesis accompanied by Tessier No 30 cleft. Ann Plast Surg. 2001 Jun;46(6):663-4.

-Ozek C, Gündoğan H, Bilkay U, Cankayalı R, Güner U, Gürler T, Songür E: A rare Craniofacial Anomally: Tessier No 2 Cleft. J Craniofac Surg. 2001 Jul;12(4):355-61

YURTİÇİ BİLDİRİ

-Ülgen Ö, Çankayalı R, Gençosmanoğlu R, Songür E: Kliniğimizde bilgisayar destekli hasta veri tabanı uygulamaları. 12. Türk Plastik Cerrahi Kongresi Kuşadası 27-30 Ekim 1990. (poster)

-Gürler T, Akın Y, Tuğsel E, Çankayalı: Orbital bölge tümörlerinde erken rekonstrüksiyon sonuçları. 12. Türk Plastik Cerrahi Kongresi Kuşadası 27-30 Ekim 1990.

-Ülgen Ö, Gençosmanoğlu R, Çankayalı R, Songür E: Fronto-parieto-squamosal sütür füzyonunun kraniyofasiyal büyüme üzerine etkileri. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 23-25 Ekim 1991.

-Çankayalı R, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Songür E: Nadir yüz yarıkları: Klinik değerlendirme. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 23-25 Ekim 1991.

-Çankayalı R, Alper M, Ülgen Ö, Akın Y: Suisid etiyolojili fasiyal ateşli silah yaralanmaları. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 23-25 Ekim 1991. (poster)

-Çankayalı R, Ülgen Ö, Songür E, Akın Y, Çağdaş A: Kan transfüzyonunun flep yaşamına etkisi. 14. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 24-27 Ekim 1992.

-Totan S, Alper M, Çankayalı R, Keçeci Y, Songür E: Maksillofasiyal zıpkın yaralanmaları. 17. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi 20-25 Eylül 1995, Kıbrıs.

-Özek C, Bilkay U, Çankayalı R, Gündoğan H, Erdem Ö, Gürler T, Alper M, Akın Y, Çağdaş A: Marjolin ülserler. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

-Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Kerem H, Özcan H, Songür E: Nadir bir kraniyofasiyal anomali: Tessier no:2 yarık. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

- Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Kerem H, Gürler T, Songür E: Tessier NO:30 yarık ve konjenital nasal agenezi. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

- Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Erdem Ö, Tokat C, Gürler T, Songür E: İzole Tessier No:11 kraniyofasiyal yarık. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

- Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Alper M, Akın: Tessier No:0 yarık ve değişik bir klinik varyasyon. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

- Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Özcan H, Çağdaş A: Nadir bir burunda şekil bozukluğu nedeni: Tessier No:1 yarık. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

-Özek C, Gündoğan H, Bilkat U, Çankayalı R, Tokat C, Özcan H, Gürler T, Songür E: Malpuech sendromu. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

YURTDIŞI BİLDİRİ

-Akın Y, Songür E, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Çankayalı R: Temporalis muscle transfer for facial palsy reanimation. The Sixth Cong. Of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery İstanbul September 3-6 1989

-Akın Y, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Çankayalı R: Criotherapy for the treatment of haemangiomas (poster) The Sixth Cong. Of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery İstanbul September 3-6 1989

ÖZGEÇMİŞ

1959 yılında Kuyucak’da doğdu.

1982 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1982-84 yıllarında mecburi hizmet, 1984-86 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı.

1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açtığı sınavı kazanarak Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı.

1992 yılında uzmanlık sınavını başarıyla vererek Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah ünvanını kazandı.

1993 yılından bu yana İzmir’de kurduğu Ege Estetik Cerrahi Şirketinde muayenehane Hekimliği yapmaktadır.

1993-1995 yılları arasında İzmir Tepececik Araştırma ve Eğitim Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde çalıştı .

1997 yılında İzmir’de Dermamed Güzellik Merkezini kurdu. 7 yıl müdürlüğünü yaptı.

Paylaş: